HAKKIMIZDA

 • Arşiv

 • Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dört ayda bir çıkan elektronik, hakemli bir dergidir. Feminist Yaklaşımlar, toplumsal hiyerarşileri feminist bir bakış açısından ele alır ve böylece cinsiyet eşitliğine katkı sunmayı hedefler. Yayın politikası gereği kültürlerin ve kimliklerin çeşitliliğini gözeten; anti-militarist ve demokratik bir çizgiyi benimseyen Feminist Yaklaşımlar feminist aktivizm ile feminist teorinin buluşabileceği bir zemin oluşturmayı amaçlar. Bu kaygılarla örtüşecek biçimde, format konusunda sınırlandırmaya gitmez; tersine, öncelikle kadınların farklı alanlardaki becerilerini dikkate alarak değişik ifade biçimlerinin (makale, söyleşi, öykü, şiir, karikatür, güncel değerlendirmeler, vb.) geliştirilmesini destekler.

  Toplumsal cinsiyet gündemlerini dikkate alarak oluşturulan dergi çerçevesi, yayın kurulu ile danışma kurulu arasındaki görüş alışverişiyle şekillenir. Materyallerin yayınlanmasına yayın kurulunun ve hakemlerin onayının ardından karar verilir. Dergide, feminist inisiyatifin öncelikli bir konumda bulunması anlamında kadınlar ve LGBTQ bireyler lehine pozitif ayrımcılık uygulanır. Bu gruplar tarafından yazılmış metinlere öncelik verilir.

  Gizlilik ve Güvenlik Politikası

  - Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi ve yazar ismi kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

  - Dergide yer alan yazılardan yazarlar sorumludur. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez.

  - Tüm hakları saklıdır. Derginin hiçbir bölümü Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar dergisi Yayın Kurulu’nun izni olmadan, ticari veya başka amaçla hiçbir elektronik veya mekanik formatta ve araçla (fotokopi, kayıt, bilgi depolama vb.) çoğaltılamaz.

   

  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar
  Dört Ayda bir Yayımlanır-Yerel Yayın
  ISSN: 1307-0932

  Boğaziçi Gösteri Sanatları Organizasyon Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret LTD.ŞTİ
  Adına Sahibi

  Diler Özer

  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
  Özlem Aslan

  Yayın Kurulu
  Ayça Günaydın
  Fahriye Dinçer
  Özlem Aslan
  Seda Saluk
  Zeynep Kutluata

  Çalışma Kadrosu
  Ayten Sönmez
  Burcu Tokat
  Canan Tanır
  Esra Aşan
  Güliz Türkoğlu
  Öykü Tümer
  Şebnem Keniş
  Uğur Demirci

  Yayın Danışma Kurulu
  Arzu Öztürkmen
  Aslı Kayhan
  Birsen Talay
  Cynthia Cockburn
  Cynthia Enloe
  Dilek Direnç
  Elif Şafak
  Esra Danacıoğlu
  Fatmagül Berktay
  Fatmagül Demirel
  Gülay Günlük Şenesen
  Hülya Gülbahar
  Jale Parla
  Joan Wallach Scott

  Judith Butler
  Karin Karakaşlı
  Maggie Ronayne
  Nazan Üstündağ
  Nükhet Sirman
  Oya Dinçer Durmuş
  Rela Mazali
  Sevilay Saral
  Shahrzad Mojab
  Sibel Irzık
  Şemsa Özar
  Zeynep Çağlayan Gambetti

  Kapak Tasarım
  Selin Aydınoğlu

  Tashih
  Songül Tuncalı

  Yayın Kurulu Üyemiz Derya Demirler’i ve Danışma Kurulu Üyemiz Tanya Reinhart’ı
  Sevgiyle Anıyoruz…

   

  Share Button
  Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.