Sayı 16 | Şubat 2012

  • Arşiv

  • Mısır Devrimi’nde “Kadın Meselesi”nin Ötesindekiler*

    Lila Abu-Lughod ve Rabab El Mahdi - February•12

    Bu metin, New York’ta 23-24 Eylül 2011 tarihlerinde Bernard Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (Bernard Center for Reseach on Women) 40. yıldönümünde düzenlenen, 23 Eylül 2011 tarihli “Aktivizm ve Akademi: Feminist Akademi ve Eylemin Kırk Yılını Kutlamak” isimli söyleşinin gözden geçirilmiş versiyonudur.

    Share Button

    Tam Metin