Sayı 01 | Ekim 2006

  • Arşiv

  • “Üç Tarz-ı Siyaset” ve Modernite Ekseninde ve Ötesinde Osmanlı Feminizmi* Duygu Asena ile Yayıncılık Hayatı ve Feminizm Üzerine Söyleşi

    Ebru Sönmez - October•06

    Ebru Sönmez** tarafından kaleme alınan bu makalede, Osmanlı devlet ve toplum yapısının 19. yy. sonrasında geçirdiği dönüşümle birlikte Osmanlı entelijansiyası içerisinde bir tartışma konusu olarak gündeme gelen kadının toplumsal statüsü meselesine dair yaklaşımlar, II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte yayın hayatına başlayan Demet dergisi üzerinden ele alınıyor. Kadınlara yönelik bir dergi olarak tasarlanan, ancak düzenli yazar kadrosunu […]

    Share Button

    Tam Metin