Sayı 06 | Ekim 2008

  • Arşiv

  • Merhaba

    Feminist Yaklaşımlar - October•08

    Dünyada patlak veren ekonomik krizin, Ortadoğu'da devam eden savaş koşullarının gölgesinde, Türkiye, çözmemekte direndiği Kürt sorununda şiddetin yoğun olarak yeniden gündeme geldiği olağanüstü hal koşullarına geri dönüyor. Önceki dönemlerden farklı olarak bu sefer, ordunun faaliyetlerine ilişkin sert eleştiriler ana akım medyanın gündemini belirleyebiliyor. Bu eleştiriler ordu tarafından sert bir biçimde “yanıtlanmaya” çalışılsa da, yanıtların tatmin edici olmaktan uzak olduğu aşikâr.

    Share Button

    Tam Metin